head

Historie sboru

Založení sboru spadá do první poloviny roku 1902. Popudem k jeho založení byl požár v listopadu roku 1901, při kterém vyhořely tři domky na obci.

Podle jednatelské zprávy byly dne 6. dubna 1902 podepsány a obecnímu výboru ke schválení předloženy stanovy sboru. Za obecní výbor je podepsali: starosta obce Mišurec Vincenc č. 5, radní Prorok František č. 80, Mišurec František č. 139 a Pecen Antonín č. 54. Stanovy po podepsání obecním výborem byly odeslány na c. a k. místodržitelství v Brně, odkud byl dne 26. dubna 1902 odeslán dekret, kterým se povoluje zřízení spolku „Dobrovolný hasičský sbor ve Žlutavě”.

Na ustavující valné hromadě, které bylo přítomno 26 žlutavských občanů, předsedal pan Ludvík Marčík, č. 57, byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen starostou sboru pan Mišurec Vincenc č. 5, starosta obce Žlutavy.

Další funkce:
velitel:Baďura Šebestián, učitel
podvelitel:Goiš František, č. 33
podvelitel:Brázdil Josef, č. 61
člen výboru:Daněk Antonín, č. 123
člen výboru:Mišurec František, č. 139
člen výboru:Marčík Ludvík, č. 57
náhradník:Železník Josef
náhradník:Mišurec Josef
revizor účtů:Mihál Josef
revizor účtů:Železník Hynek, č. 58

Při ustavující schůzi výboru byly pak zpřesněny funkce:
Marčík Ludvík, č. 57 – místopředseda, Daněk Antonín, č. 123 – jednatel, Mišurec František č. 139 – pokladník, Bureš Josef, č. 140 – zbrojíř.

Sbor se stal členem Zemského ústředí hasičské jednoty království Českého. Sbor čítal 23 činných členů a 4 přispívající. Ve svých počátcích neměl žádného majetku, proto žádal o podporu u jednotlivých spolků a občanů. Jeho veličenstvo František Josef I. přispěl 100 K, arcibiskupská milost 40 K, Zemský výbor 300 K, Rolnická záložna v Napajedlích 200 K.

Prvního požáru se sbor zúčastnil ve Štípě, kde několik žlutavských bratří bylo na výletě (pouti). Při ohni si počínali tak obratně, že od samého hraběte z Lukova byli osobně i písemně pochváleni. Pochvaly se dočkali i  po požáru, který byl v Bělově. V roce 1902 se z finančních podpor zakoupila výstroj, ruční stříkačka, hadice, berlovka a žebře, všechno v ceně 3 000 K.

To byly skromné začátky Sboru dobrovolných hasičů ve Žlutavě

Změny názvu SDH:
1902- Dobrovolný hasičský sbor ve Žlutavě
1922- Sbor dobrovolných hasičů
1951- Místní hasičská jednota
1956- Místní jednota požární ochrany
1969- Místní požární sbor
1974- Základní organizace Svazu požární ochrany
1991- Sbor dobrovolných hasičů

Název sboru se měnil na základě státních usnesení, stejně jako se měnilo označení příslušníků sboru; »hasič«, »požárník« a nyní opět hasič.

© Sbor dobrovolných hasičů Žlutava, 2014 | www.hasici.zlutava.cz


cislaAktuality

2. 10. 2016
Junior Univerzita

7. 5. 2016
Memoriál Karla Pavlíka 2016

6. 3. 2016
Velké okrskové uzlování

5. 3. 2016
Žlutavská uzlovačka

24. 2. 2016
Požár rodinného domu

5. - 6. 2. 2016
Fašank 2016

sdh-oldrichovice zlutava

sdh-spytihnev sdh-napa

pozary

JPW-logo